دوره رله و حفاظت در بخش انتقال به در خواست برق منطقه ای فارس در مجتمع صنعت اب و برق فارس با استفاده از سیمولاتور حفاظتی شرکت ابتکار الکتریک قومس

روز اول

  علل وقوع خطا

  نتایج وقوع خطا و انواع خطا

  تعریف حفاظت سیستم های قدرت و یژگی های انها

  حفاظت اصلی و پشتیبان

  نواحی حفاظتی

  اجرا اصلی سیستم حفاظت

  رله های حفاظتی

  اجرای اصلی سیستم حفاظت

  سیستم DC

  بریکر

  ترانس های جریان و ولتاژ و تست های مربوطه

  مختصری در رابطه با رله های حفاظتی

  رله TCS و Antipumping

  آشنایی اولیه با نرم افزار سیمولاتور شرکت ابتکار الکتریک قومس

روز دوم

 معرفی رله اضافه جریان و اتصال زمین

  محاسبه تنظیمات رله اضافه جریان و ارت فالت

  نحوه هماهنگی رله های مذکور

  منطق عملکرد

  آشنایی با فانکشن ها و نحوه تنظیم گذاری رله P123 

  معرفی فانکشن SOTF

  معرفی فانکشن Broken conductor

  معرفی ماژول AR

 تست رله اضافه جریان، ارت فالت و SOTF و Broken conductor و AR با استفاده از دستگاه سیمولاتور

روز سوم

  معرفی حفاظت دیستانس

  معرفی تمامی فانکشن های رله دیستانس

 نحوه محاسبه رله دیستانس

  تست رله دیستانس با استفاده از نرم افزار سیمولاتور 

روز چهارم

  معرفی رله دیفرانسیل

  معرفی رله REF

  نحوه تست پایداری رله های دیفرانسیل و REF

  محاسبات رله دیفرانسیل

  تست رله دیفرانسیل و REF بوسیله سیمولاتور

 

دانلود از لینک مستقیم (حجم 10.2 مگا بایت )

password نرم افزار رمزگذاری روی فایل ها MobiSafe v3.0 مخصوص آیفون و آیپدرمز فایل فشرده: در دوره ارائه می گردد ........